İletişim

İletişim: info@gidakimyasikongresi.org

Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA

Kongre Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY

Kongre Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Öznur EYİLCİM

Kongre Genel Sekreteri

Öğr. Gör. Selen AKBULUT

Kongre Genel Sekreter Yardımcısı

Scroll to Top