Özet Gönderimi

Özet Hazırlama Kılavuzu

Hazırlanan özetler bir sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir. Özeti Online Kayıt sekmesinden sisteme yükleyiniz. Bütün özet metinler https://acgpubs.org/login adresi üzerinde 3. Gıda Kimyası Kongresi Seçilerek Yüklenmelidir. Lütfen Records of Agricultural and Food Chemistry dergisinin yazım kurallarına uyunuz.

Tam metin makaleler ise kongreden sonra çalışmanın kapsamına uygun olarak  Records of Agricultural Food Chemistry veya Journal of Chemical Metrology dergilerinden birine   http://www.acgpubs.org/sign-up adresinden kaydolarak PAMS sistemi üzerinden yüklenmelidir. Makaleler, kongre sonrasında katılım belgeleriyle birlikte gönderilmelidir ve dergi yazım kuralları yazarlar tarafından uygulanmalıdır. Hakem değerlendirme sürecinden geçen makaleler ilgili dergilerde tam metin makale olarak yayınlanacaktır.

Örnek Özet Metni için lütfen TIKLAYINIZ.

Lütfen örnek metin içerisinde hazırladığınız Özetinizi sisteme yükleyiniz.

Poster Hazırlama Kuralları

Posterlerin boyutu 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.

Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Özet başlığı altına yazar isimleri yazılmalı ve özeti sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir.

Poster özetleri, Poster Sunumları ve kısa sözlü sunumlar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Başarılı bulunan en iyi on posterden ilk üçüne 1., 2., 3.’lük ödülü verilecektir. Ödüller kapanış töreninde takdim edilecektir.

Kısa sözlü sunumlar, uluslararası birçok kongrede uygulanmaya başlanan yeni bir sunum tekniğidir. Bu şekilde yapılacak olan sunumlar poster saatlerinde “poster” olarak sergilenecek, izleyicilerle tartışılacak, ayrıca kongre tarafından belirlenen bir zaman diliminde sözlü olarak sunulması sağlanacaktır. Bu sunumlara “Sözel sunum belgesi” verilecektir. Kısa sözlü sunum süresi daha sonra duyurulacaktır.

Kongreye gerek akademiden gerekse de endüstriden önemli sayıda bir katılım beklenmektedir. Bu nedenle, kongre, gıda endüstrisine yönelik inovatif fikirler içeren akademik araştırmalar için iyi bir tanıtım imkânı hazırlamasının yanında, üniversite ve gıda endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi açısından da uygun bir ortam hazırlayacaktır. Ancak bu tür posterler, kolay anlaşılabilir bir görsellikte hazırlanmalıdır.

Scroll to Top