Concept of household cleaners, space for text
SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ2QTQ6DIBCF9016B8LahUpTba9iuhhhYkhREkCbxnj38iMJ6+6Y780b5s1+vRBCR7CS0yfZQ+VrqdRqnQEn9eJxXZ0chXTaSFABBnZEhVoHbrVow4gTcXA4+d4ET3/+Z0g1yUIUvcNLlFYFs+sYWUZH9bczPV45Cky48G9cuAhiUCGkIENqpe+PQzOX0TYpUBc1rELqIuWmOahgYMVk7g+q58Il/IHChg2r+77r2paxur11j+budz5+sf2ulJgBAAA=

Kongre Daveti

Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri,
Kimyagerler Derneği tarafından uzun yıllardan beri sürdürülebilir kongreler düzenleyerek, ilgili sektörler, bilim insanları ve kamu otoritesi arasından sağlıklı bir köprü oluşturma, ülkemiz için katma değerli ürünler üretimi konusunda katkıda bulunmayı amaçladık. Bunu yaparken, üretim ile ilgili hemen hemen her sektörde ihtiyaç duyulan kimya ve ilgili ana branşlar ile üyelerimizin iletişimde bulunması ve multidisipliner çalışma yollarını araştırarak meslek merkezden ziyade sorun merkezli proje ekibi oluşturma ve tartışma imkanlarının ortaya çıkması ana hedefimiz olmuştur.
Bu bağlamda, bu hedeflerimize ulaşmak, ülkemiz için katma değer oluşturacak yeni atılımlar için süregelen çabalara bir katkıyı da Kimyagerler Derneği olarak biz de katkı vermek istedik. Ülkemiz tohumdan-tabağa gıda üretimi konusunda son derece büyük imkânlara sahip olmakla birlikte bu potansiyelin tam ve verimli kullanılabilmesi topyekûn bir iş birliğini muhakkak kılmaktadır.
Bu bakımdan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Kimyası Kongresini Üniversitelerimizin, Kimya-Biyoloji Bölümleri, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Eczacılık Fakülteleri, gıda kimyası ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri, kalite kontrol ve standardizasyon, helal gıda alanında çalışan kamu ve özel otoritelerini bir araya getirerek bütün paydaşların gıda üretimi üzerinde sürdürülebilirlik, güvenlik ve katma değer konusunda katkıda bulunabilecek paydaşları bir araya getirmek hedeflenmektedir. Kısacası gıda üretimi ve güvenliği konusunda elini taşın altını koymak ve nitelikli fikirleri olan herkesin özgürce tartışma ortamı bulabileceği, meslek taasupluğundan arınmış, sorun ve çözüm merkezli iş ve projelere odaklanan bir kongre düzenlemek ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için Gebze Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği’nin desteğiyle Kimyager, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Toksikolog, Sağlık Bilimci (Tıp ve Eczacılık), kalite ve akreditasyon, standardizasyon uzmanı, sanayici, sivil toplum kuruluşlarında ve ilgili bakanlıklardan pek çok değerli insan gücümüz bu kongre kapsamında alanlarından pek çok değerli katılımcı kongre organizasyonu ve Bilim Kurullarında görev almışlardır. Bu geniş katılımlı “Niyet” elbette “Nimet” ilişkisi açısından daha işin başından takdire şayandır.
Bu bağlamda, 3. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Kimyagerler Derneği ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortak organizasyonu ile 29 Şubat – 3 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya’da Mirage Park Resort’ta “uluslararası” bir bilimsel toplantı olarak gerçekleştirilecektir. Bilimsel programda; davetli konuşmalar, kısa sözel sunumlar, poster sunumları, kurslar ve workshoplar yer alacaktır. Kısa sözel sunumlar, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı paylaşım imkanı sağlanacaktır. Posterler, iki gün boyunca toplam dört saat sunulacaktır. Endüstri ve akademide çalışan bilim insanlarından oluşan hakem heyeti tarafından başarılı bulunan posterler ödüllendirilecektir. Bildiri sahipleri, çalışmalarının “tam metin” olarak İngilizce metinlerini “Journal of Chemical Metrology ve Records of Agricultural and Food Chemistry” dergilerinde ücretsiz olarak yayınlayabileceklerdir. Bu yayın hakkından faydalanmak için 3. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresine katılım sertifikası ile birlikte ACG PUBLICATONS PAMS (ACG Publications (acgpubs.org) sistemine ek dosya olarak yüklemeleri ve bu durumu “Cover Letter” da belirtmeleri gerekmektrdir. PAMS sistemi üzerinden gönderilen tüm makaleler bilimsel değerlendirmeyi geçtiklerinde ilgili dergilerde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Hakem değerlendirmelerinden geçemeyen makaleler yayına kabul edilmeyecektir. Yayına kabul edilen makalelerin yayın maliyetleri ACG PUBLICATIONS ve troyasil tarafından karşılanacaktır. Ancak makaleler için gerekli olabilecek ve editör kurulu tarafından talep edilebilecek olan makale dil düzeltmesi talepleri için gerekli olacak ücretler (ACG PUBLICATIONS servisleri kullanılırsa) kapsam dışındadır.

Hazırlanan özetler bir sayfayı aşmamalıdır. Her bir özetin içinde konu ve problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri ve ulaşılan bulgulara değinilmelidir. Özeti Online Kayıt sekmesinden sisteme yükleyiniz. Bütün özet metinler https://acgpubs.org/login adresi üzerinde 3. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi Seçilerek Yüklenmelidir. Lütfen Records of Agricultural and Food Chemistry dergisinin yazım kurallarına uyunuz.

Kongrede üretim ve Ar-Ge çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, özel sektör, kamu ve kurum temsilcilerinin yanı sıra akademideki araştırmacıların da bulunduğu bir toplantının yapılması, proje iş birlikleri platformunun oluşturulması ve ortak proje yapma kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gıda endüstrisi ve Ar-Ge`si için proje desteğinin yanı sıra yetişmiş ve ara eleman desteği sağlayan kurumların kongrede katılımcılarla bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirmeleri yönünde toplantılar yapılacaktır. Kongrede, Gıda, Kimya, Biyoloji, Ziraat, Veterinerlik ve Sağlık sektörleri ve bu ürünleri denetleyen otoritelerin mevcut ve yeni düzenlemeler hakkında kongre katılımcılarını bilgilendirmeleri sağlanacaktır. Gıda sektörünün gelişmesinde tedarik zincirinin önemini dikkate alarak sektöre ve üniversitelere hizmet veren bütün tedarikçi firma ve çalışanlarının kongrede aktif olarak yer almalarını, “kurslar” ve “çalıştaylar” düzenlemelerini, kongrede stant açarak katılımcı ve sektör temsilcileri ile iletişim kurarak mevcut problemlerin çözümü ve geleceğe yönelik trendlerin belirlenmesine katkı sunmalarını amaçlamaktayız. Bu vesileyle, 29 Şubat – 3 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek 3. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bildirir, ilginiz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi

29 Şubat – 3 Mart 2024

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi

10 Şubat 2024

Bildiri Kabulünün Duyurulması

11 Şubat 2024

Kesin Programın Duyurulması

13 Şubat 2024

İndirimli Kayıt Son Gün

6 Şubat 2024

Ana Sponsor

Sponsorlar

Not: Sponsorlar alfabetik sıralama ile yerleştirilmiştir.

Destekleyenler

Scroll to Top